Ansatte ved Holmen legesenter


Fastlegene

Hege Høivik, Spesialist i allmennmedisin
Er ikke til stede på fredager.

Kåre Reiten, Spesialist i allmennmedisin
Er ikke til stede på fredager.

Tine Robberstad, Spesialist i allmennmedisin
Er ikke til stede på onsdager grunnet jobb for Stavanger Kommune


Sekretærene

Nyvin Bamarni, Helsesekretær

Anita Skogvold, Helsesekretær