Ansatte ved Holmen legesenter


Fastlegene

Hege Høivik, Spesialist i allmennmedisin
Er ikke til stede på fredager.

Kåre Reiten, Spesialist i allmennmedisin
Er ikke til stede på fredager.

Tine Robberstad, Allmennlege
Er ikke til stede på onsdager grunnet jobb for Stavanger Kommune


Sekretærene

Angelina Fares, Helsesekretær

Anita Skogvold, Helsesekretær