Prisliste

                                               Prisliste hos fastlegen fra 1. juli 2022 - 30. juni 2023. 

    Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner


Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt


280 NOK

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynte 15 min.


10 NOK

Sykebesøk på dagtid/kveld


223/357 NOK

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/ sykebesøk


38 NOK

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/ fremmøte, bud


59 NOK

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer - Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m. m 


67 NOK

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m


145 NOK

Tillegg  for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.m


Etter kostnad 

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttet time hos allmennlege/ spesialist


283 NOKEnkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/ fysioterapeut og henvisning spesialist


69 NOK

Tillegg for takning av blodprøver og andre svar


59 NOK

Takning og undersøkelse av hemoglobin, senkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment


57 NOK

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget, tillegg for konsultasjon/ sykebesøk for pasienter utenfor fastlegeordningen


116 NOK

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m


102 NOK

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m


198 NOK

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resept, rekvisisjoner, henvisninger per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasient


59 NOK

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontoret kostnader vedrørende dette


Etter kostnad